26/3 Årets underhåll startar med skrapning av botten som vanligt. Inte så farligt jobbigt. Där färgen flagnar lägger vi på Primocon och botten är färdig för strykning med Non Stop från Jotun som visat sig fungera väl under flera somrar.

April- Maj Vanligt underhåll och lite fix med klocka/barometer, omslipning av rufflucka och några tofter, metallfäste till akterflaggan är vad vi behöver göra i år. 3 veckor innan sjösättning lägger vi i våta trasmattor.

3/6 Sjösättning. Trots trasmattor läcker hon en stund men efter ett par timmar ganska tät.
20/6 Påmastning. Så där ja på plats igen. Lika grann som vanligt.
21/6 Motortrassel. Vår Vire behöver en översyn igen. Saltvatten har trängt in och beckat igen lagren. Our man i Myggenäs, Kennet Andersson, fixar den. Nu går den som en klocka.