Arbetsplanering våren 2016

v.10 11-13/3 Slipning överbyggnad, däck och fribord

v.11 19-20/3 Slipning forts.

v.12 24-28 Påsk Lackning

v.13 2-3/4 Måla botten

v.14 9-10/4 Måla fribord

v.15 16-17/4 Ev. slip lackning mast + vattenlinje

v.16 23-24/4 Båthus rivning

v.17 29-31/4 Sjösättning

efter sjösättning

Ev. Mastarbete
Motormontering

Arbete parallellt Byte av mahogny i sittbrunn och skåpunderrede i ruff.